2019 spalio 18

Organizacinis komitetas

Pirmininkas – doc. dr. Miroslav Davlevič  (Vilniaus universitetas)

Sekretorė – doc. dr. Irena Fedorovič (Vilniaus universitetas)

asist. dr. Teresa Dalecka (Vilniaus universitetas)

doc. dr. Kinga Geben (Vilniaus universitetas)

asist. dr. Regina Jakubėnas (Vilniaus universitetas)

doc. dr. Viktorija Ušinskienė (Vilniaus universitetas)