2019 październik 22

O konferencji

W dniach 21-22 listopada 2019 r.  Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego wspólnie z Instytutem Polskim w Wilnie organizuje międzynarodową konferencję naukową pt. Pod znakiem Orła i Pogoni. Polsko-litewskie związki naukowe i kulturowe w dziejach Uniwersytetu Wileńskiego.

Konferencja odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego. Szerokie grono uczestników konferencji stanowić będą osoby od wielu lat związane z polonistyką wileńską, współtwórcy filologii polskiej na Uniwersytecie Wileńskim, przyjaciele, naukowcy reprezentujący różne polonistyki zagraniczne oraz wszyscy, którzy poczuwają się do związku z Alma Mater Vilnensis.

 Konferencja ma szczególny charakter z uwagi na szereg przypadających w tym roku rocznic: 440-lecie założenia Akademii Wileńskiej, 450-lecie Unii Lubelskiej oraz 100-lecie reaktywowania Uniwersytetu Wileńskiego pod nazwą Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Współczesna polonistyka wileńska, powstała na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego dzięki śp. Prof. Algisowi Kalėdzie w 1993 roku, a więc przed ponad ćwierć wieku, jest spadkobierczynią tradycji Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Dzisiaj funkcjonuje ona w ramach Instytutu Badań Języków i Kultur Regionu Morza Bałtyckiego.

Biorąc pod uwagę tematykę oraz kontekst konferencji, chcielibyśmy przeprowadzić obrady dwutorowo:

  1. omówić prowadzone badania nad polsko-litewskimi kontaktami naukowymi (językowymi, kulturowymi i literackim, historycznymi) oraz perspektywy ich rozwoju;
  2. nakreślić nowe możliwości współpracy w dobie zmian programowych na polonistykach na Uniwersytecie Wileńskim oraz na uczelniach wyższych w Polsce.

Poruszane problemy związków polsko-litewskich będą omawiane w aspekcie kulturowo-literackim, lingwistycznym i edukacyjnym. Przewidziane jest wydanie referatów w postaci zbioru studiów.

Języki konferencji – polski, litewski, rosyjski.