2019 październik 22

Komitet Organizacyjny Konferencji

Przewodniczący komitetu organizacyjnego – doc. dr Miroslav Davlevič (Uniwersytet Wileński)

Sekretarz komitetu organizacyjnego – doc. dr Irena Fedorovič (Uniwersytet Wileński)

Członkowie komitetu:

dr Teresa Dalecka (Uniwersytet Wileński)

doc. dr Kinga Geben (Uniwersytet Wileński)

dr Regina Jakubėnas (Uniwersytet Wileński)

doc. dr Viktorija Ušinskienė (Uniwersytet Wileński)