2019 październik 22

Rada Naukowa Konferencji

prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Tomasz Chachulski (Uniwersytet Kardynała Stefana   Wyszyńskiego / Instytut Badań Literackich PAN)

prof. dr hab. Halina Karaś (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Alicja Nagórko (Uniwersytet Humboldtów, Berlin)

prof. dr hab. Andrzej Romanowski (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Elżbieta Janus (Warszawa)

prof. dr Kristina Rutkovska (Uniwersytet Wileński)