2019 spalio 18

Tikslai ir uždaviniai

2019 m. lapkričio 21–22 d. Vilniaus universiteto Polonistikos centras, bendradarbiaudamas su Lenkų institutu Vilniuje, rengia Tarptautinę mokslinę konferenciją

Su Erelio ir Vyčio ženklais. Lenkijos ir Lietuvos moksliniai ir kultūriniai ryšiai Vilniaus universiteto istorijoje.

Konferencija vyks Vilniaus universiteto Filologijos fakultete. Gausų konferencijos dalyvių būrį sudarys asmenys, kurie daugelį metų yra susiję su Vilniaus polonistika, lenkų filologijos Vilniaus universitete kūrėjai, bičiuliai, įvairiems užsienio polonistikos židiniams atstovaujantys mokslininkai ir visi tie, kurie jaučia ryšį su Alma Mater Vilnensis.

  Konferencija yra ypatingo pobūdžio, nes šiais metais minimos kelios sukaktys: 440 metų Vilniaus akademijos įkūrimo, 450 metų Liublino unijos ir 100 metų Vilniaus universiteto atkūrimo pavadinimu Vilniaus Stepono Batoro universitetas. Šiuolaikinė Vilniaus polonistika, įkurta Vilniaus universiteto Filologijos fakultete a. a. Prof. Algio Kalėdos dėka 1993 metais, taigi prieš daugiau kaip ketvirtį amžiaus, paveldėjo Vilniaus Stepono Batoro universiteto Humanitarinio fakulteto tradicijas. Šiandieną ji veikia Baltijos kalbų ir kultūrų instituto sudėtyje.

    Atsižvelgdami į konferencijos tematiką ir kontekstą, pageidautume susitikimus rengti dviem kryptimis:

  1. aptarti vykdomus Lenkijos ir Lietuvos mokslinių (kalbinių, kultūrinių ir literatūrinių, istorinių) ryšių tyrimus ir jų plėtojimo perspektyvas;
  2. nubrėžti naujas bendradarbiavimo galimybes Vilniaus universiteto ir Lenkijos aukštųjų mokyklų polonistikose vykdomų programinių permainų eroje.

Gvildenamos Lenkijos ir Lietuvos ryšių problemos būtų aptariamos kultūros ir literatūros, kalbotyros ir švietimo aspektais. Numatoma išleisti pranešimų rinkinį.

Konferencijos kalbos – lenkų, lietuvių, rusų.